เพิ่มสินค้าลงตะกร้าสำเร็จ

Loading

การรับประกันภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

    บริษัทรับประกันการคืนสินค้าและแจ้งเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ทั้งนี้ หลังจากครบ 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถเปลี่ยนหรือส่งซ่อมสินค้ากับผู้ผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนดไว้สำหรับสินค้านั้นๆ สำหรับรายละเอียดการรับประกันสินค้าแต่ละประเภท ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ BeMall เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือตรวจสอบจากเอกสารใบรับประกันที่มากับสินค้า หรือติดต่อกับศูนย์บริการของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ


การคืนเงิน

    บริษัทจะทำการตรวจสอบคำขอคืนสินค้า พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ซื้อต้องแสดงเจตนาขอคืนเงินและกรอกแบบฟอร์มการขอคืน/เปลี่ยนสินค้า และส่งแจ้งมายังร้านค้าและบริษัท และเมื่อบริษัททำการตรวจสอบข้อมูลสินค้า และผ่านการตรวจสอบคำขอ เอกสารและสินค้าแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ท่านภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการขอคืนสินค้า โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือช่องทางที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทการเปลี่ยนสินค้า

    บริษัทจะทำการตรวจสอบคำขอเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ซื้อต้องแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสินค้าและกรอกแบบฟอร์มการขอคืน/เปลี่ยนสินค้า ส่งมายังที่อยู่บริษัทและร้านค้า เมื่อบริษัทตรวจสอบและประสานงานกับทางร้านค้าแล้ว บริษัทจะติดต่อกลับลูกค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับไปที่ร้านค้า ร้านค้าจะดำเนินการตรวจสอบสินค้า และดำเนินการส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ลูกค้าหลังจากได้รับสินค้าภายใน 15วันติดต่อสอบถาม

    หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อสำหรับลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้า BeMall หมายเลขโทรศัพท์ 0-2029-0099 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับร้านค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2070-7777 ในวันและเวลาทำการ 09.00 – 18.00 น.